Filtros

CBD & CBG

Není tajemstvím, že popularita CBD v konopném světě roste raketovým tempem. Tato nepsychoaktivní sloučenina se stala oblíbenou pro své terapeutické účinky. K její popularitě vede i to, že se stala jakýmsi beranidlem v boji za legalizaci marihuany. Marihuana však obsahuje těch kanabinoidů mnohem víc.

Počet produktů: 4

Zobrazení 1-4 z 4 položek
CBD Northern Lights Fem
Indoor/Outdoor. Indica. CBD Rich. Sladká. Relaxační.
14,98 €
14,98 €
14,98 €
14,98 €
14,98 €
14,98 €
14,98 €
CBD Critical XXL Auto
Indoor/Outdoor. Indica. CBD Rich. Borovicová. Relaxační.
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
CBD 1:1 Silver Lime Haze Auto
Indoor/Outdoor. Sativa. CBD Rich. Citrus. Relaxační.
29,98 €
29,98 €
29,98 €
29,98 €
29,98 €
29,98 €
29,98 €
CBD Critical XXL Fem
Indoor/Outdoor. Indica. CBD Rich. Borovicová. Relaxační.
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €
10,98 €

Do nedávna se oči konopného světa soustředili na dva hlavní kanabinoidy – THC a CBD a to jak v případě vědců, tak široké veřejnosti. V současnosti se do popředí derou i další kanabinoidy a jedním z nich je CBG.

Prvotní studie ukazují na velkou podobnost mezi pozitivními účinky CBD a CBG. Oba působí jako antioxidanty, chrání nervovou soustavu a mají analgetické vlastnosti. Kombinace CBD a CBG může nabídnout unikátní terapeutický účinek, ale to je stále hudbou budoucnosti, byť ne tak vzdálené.

Proč je známo tak málo o tomto kanabinoidu?

CBG se ve většině zralého konopí vyskytuje pouze ve velmi nízkých koncentracích. Zatímco CBDa a THCa jsou obsaženy v množstvích přesahujících i 20 % hmotnosti květu, v případě CBG se jedná o zlomky procent. Pokud však sklidíte palice dříve, může v nich být mezi 1% a 5% CBG. To znamená, že k získání takového množství CBG, na jaké jsme při sklizni zvyklí u CBDa či THCa by bylo potřeba 20x více nedozrálého materiálu.

Sklízení nezralých rostlin jen proto, abychom získali vyšší obsah CBG nezní jako něco, co by rád dělal jakýkoliv pěstitel. Navíc tím obětujete ostatní kanabinoidy. A díky vysoké poptávce po CBD a THC není pěstování konopí pro CBG výhodné.

Tedy dříve nebývalo. Nyní se několika seed bankám (a Seedstockers je mezi nimi) podařilo selektivním křížením vytvořit genetiky, kde se řetězec tvorby kanabinoidů zastaví u CBG a lze jej získávat ve vysokých koncentracích ze zralých dospělých rostlin. Takové odrůdy najdete jen vy vybraných katalozích, ale jsou vysoce ceněné pro možnost jejich velkopěstování pro následnou výrobu koncentrátů, izolátů a destilátů s CBG pro jeho stále více vyhledávanější medicínské účinky. Odrůdy s vysokým obsahem CBG jsou vhodné pro velkopěstitele hledající způsoby legálního pěstování a produkce konopí.

Ačkoliv je množství studií o CBG stále relativně málo, většina nasvědčuje tomu, že CBG hraje v konopné terapii důležitou roli. Vědci nyní zkoumají celkovou bezpečnost CBG a možné vedlejší účinky z jeho dlouhodobého užívání stejně jako reakce s jinými léky. Co však jeho výzkum zpomaluje je obecný nedostatek materiálu ke studiu.

CBG Zero Due fem

Co je to CBG?

CBG je zkratka kanabigerolu jednoho z více než 120 kanabinoidů přítomných v konopí. Byl poprvé izolován v roce 1964 izraelským chemikem Raphaelem Mechoulamem, který také objevil chybějící článek vysvětlující biosyntézu kanabinoidů: kyselinu kanabigerolovou (CBGa), chemický prekurzor všech známých kanabinoidů.

Ta je známá jako „matka všech kanabinoidů“, protože jak konopí zraje, enzymy začínají přeměňovat CBG na tři hlavní kanabinoidové kyseliny: kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCa), kyselinu kanabidiolovou (CBDa) a kyselinu kanabichromenovou (CBCa).

Protože se CBG přeměňuje na všechny tyto kyseliny kanabinoidů, plně zralá rostlina konopí obsahuje již jen malé množství CBG. CBG začíná jako CBGa a skrze dekarboxylaci ztrácí svou kyselou funkční skupinu, změní se na CBG, které je následně syntetizováno na THCa, CBDa, CBCa a několik dalších kanabinoidů včetně THCVa.

Výzkumy naznačují, že CBG vykazuje částečnou afinitu k CB1 a CB2 receptorům. THC také vytváří svůj psychoaktivní účinek skrze interakci právě s těmito receptory. CBG však funguje spíše jako takový nárazník snižující psychoaktivitu a může dokonce zmírnit pocity úzkosti nebo paranoie, které se mohou objevit při konzumaci vysokého množství THC.

CBG může stimulovat i další receptory skrze jiné cesty. CBG například vykázalo schopnost zvyšovat koncentraci anandamidu, tedy tzv. „hormonu lásky“., v těle se přirozeně vyskytujícímu kanabinoidu, který následně pomáhá regulovat pestrou škálu tělesných funkcí, včetně chuti k jídlu, spánku, nálady či imunitního systému.

Výzkum CBG je stále v preklinické fázi. To znamená, že veškeré dostupné studie se týkají hledání, jaké vlastně možnosti by CBG mohlo medicíně nabídnout. Jeho analgetické vlastnosti jsou dle výzkumů silnější než u THC, a přitom nenese žádný psychoaktivní účinek. Jiné studie naznačují protirakovinné vlastnosti, antidepresivní působení a antibakteriální kvality.

Co je CBD?

Zkratka CBD v sobě skrývá kanabidiol, kanabinoid nacházející se v konopných rostlinách ve vysokých koncentracích. CBD byl poprvé izolován počátkem 40.let, ale první pozornosti se dočkal až v 70.letech pro jeho protikřečové vlastnosti.

Od té doby výzkum CBD potvrdil jeho pozitivní vliv v léčbě dětské epilepsie nebo také jeho protizánětlivé vlastnosti. K tomu CBD pomáhá proti úzkosti, závratím a má také sedativní vlastnosti.

V posledních letech se CBD dostalo do centra pozornosti díky všem výše zmiňovaným terapeutickým využitím a nabízí legální způsob pěstování konopí po celém světě. Navíc zmírňuje některé nežádoucí charakteristiky THC, jako je úzkost, paranoia a zhoršení kognitivních funkcí.

Výzkum navíc ukazuje, že kombinace CBD a THC má ještě silnější terapeutický účinek než jakýkoliv z nich zvlášť. Jedná se o fenomén známý jako ´doprovodný efekt´. Je však potřeba myslet na to, že výzkum je stále na začátku a vědci teprve začínají rozumět celkovému rozsahu této spolupráce. Pokud si chcete přečíst více, ponořte se do studie Dr. Ethana Russoa.

CBD se váže na endokanabinoidní systém různými cestičkami. Na rozdíl od CBG má však velmi nízkou afinitu (chuť se vázat) k CB1 a CB2 receptorům. Nedostatek afinity k CB1 receptorům je pak důvodem, proč CBD nemá psychoaktivní účinek.

Naopak se váže na celou řadu dalších receptorů napojených na endokanabinoidní systém a ovlivňuje šíření nervových vzruchů na různých úrovních. Hraje roli ve funkci serotoninových a vaniloidních receptorů. Nicméně je třeba říct, že přesný mechanismus není stále ještě přesně popsán.

Rozdíl mezi CBD a CBG

CBG je sloučeninou, která má velmi podobné vlastnosti jako CBD. Oba kanabinoidy jsou nepsychoaktivní na rozdíl od THC a oba interagují s endokanabinoidním systémem lidského těla. Nicméně jsou mezi nimi i nějaké rozdíly.

CBG a CBD mají velmi podobné, ale přesto odlišné molekulární struktury. Tím se rozumí rozestavení atomů a funkčních skupin v celé molekule. Díky tomu všemu pak mají jiný třírozměrný tvar, a tudíž se vážou k endokanabinoidním receptorům jiným způsobem. Molekulární struktura kanabinoidu také pomáhá určovat jeho reaktivitu v biochemických procesech a stupeň rozpustnosti ve vodě. Vše hraje ve prospěch CBG, které stejně jako ostatní kanabinoidy těží z vysoké rozpustnosti v tucích a následně rychlejší absorpce lidským tělem.

Například CBG, na rozdíl od CBD, vykazuje potenciál ve zlepšení trávení a zlepšuje chuť k jídlu, což CBD nedokáže. Na druhou stranu CBD může být využito v léčbě a zklidnění nervového systému. Takové vlastnosti u CBG chybí.

Odborníci se domnívají, že CBG může pomoci s glauokomy. CBD nedokáže glaukom zmírnit a pacienti byli při léčbě příznaků odkázáni pouze na THC. CBG by mohl být kýženou alternativou a poskytnout tak přírodní lék bez vysokého obsahu THC.

CBG vykazuje schopnost bojovat s bakteriemi, což by mohlo být výhodou v boji s bakteriemi rezistentními vůči standardním léčivům. CBG by tak mohlo pomoci v terapií stafylokokových infekcí na něž nepomáhají ani antibiotika.

Další slibný účinek přináší CBG v boji s rakovinou a veškeré výzkumy zatím jen potvrzují potenciální důležitost kanabigerolu v medicíně.
Ani v léčbě nepříznivých účinků chemoterapie nebude CBG hrát druhé housle, a to především díky stimulaci chuti k jídlu. I další studie pak ukázaly na potenciální efektivitu CBG v chemoterapii, ale takových studií je potřeba ještě několik, aby se prozkoumala celá paleta terapeutických účinků.

Výhody užívání CBG a CBD společně

Jak už jsme zmínili, neurologové a odborníci na konopí společně objevili koncept, kde všechny kanabinoidy různě fungují v synergii a vzájemně zvyšují své pozitivní účinky při současném snižování negativních účinků. Příkladem může být ´doprovodný efekt´ (z angl. jako ´entourage effect´), ke kterému dochází při spolupráci CBD a THC.
CBD snižuje psychoaktivitu THC, což má za následek mírnější rauš a snížení rizika vzniku úzkosti nebo paranoi. THC má naopak pozitivní vliv na protizánětlivé a analgetické vlastnosti CBD a nesmíme opomenout také samotné pozitivní účinky THC.

Když jde o CBD a CBG, ty také vzájemně zvyšují své individuální analgetické, protizánětlivé a neuroprotektivní vlastnosti. V případě závratí a zvracení se však jejich účinky vzájemně nulují. Kromě kanabinoidů však rostlina konopí obsahuje i další sloučeniny jako například terpeny. Terpeny jsou aromatické molekuly způsobující vůni a chutě specifické pro konopí. Tyto molekuly navíc modulují efekty kanabinoidů a ovlivňují jejich charakter a účinek.

Kolik THC obsahují odrůdy s vysokým obsahem CBD?

V seed bankách jako Seedstockers můžete najít různé konopné odrůdy s lišícím se obsahem THC. Máme odrůdy s obsahem CBD přes 10% a s obsahem THC okolo 0,5%. Najdete u nás i genetiky obsahující THC a CBD v poměru 1:1 pro ty vyhledávající výše zmíněný doprovodný efekt.

Mezi odrůdy Seedstockers s vysokým obsahem CBG a s nízkým obsahem THC patří naše hvězda CBG Zerodue, která nabízí zcela nový zážitek ze světa konopí a její genetika byla speciálně upravena pro udržení vysokého obsahu CBG. Ten může dosáhnout až 10%, zatímco se obsah THC drží pod 0,2%, díky čemuž je legální téměř po celém světě.

Tak vysoký obsah CBG byl donedávna pouhým snem pro komerční pěstitele, protože bylo možné takového obsahu dosáhnout pouze v laboratorních podmínkách, kde byli genetici schopni chemicky zastavit přeměnu kanabinoidů na psychoaktivnítetrahydrokanabinol (THC). CBG se obvykle ve zralém konopí vyskytuje pouze ve stopových množstvích. S touto genetikou otvíráme dveře zbrusu novým charakteristikám, účinkům a dáváme je dostupné pěstitelům z každého koutu zeměkoule.

Jsou CBD a CBG legální?

V Evropě neexistuje žádný nadnárodní zákon regulující výrobu nebo spotřebu CBD či CBG, takže obě látky podléhají výkladu mezinárodních úmluv a právních předpisů v legislativě každého státu. Například ve Španělsku je konopí s CBD legální, pokud však zároveň neobsahuje více než 0,2% THC, což bývá standardní koncentrace THC v technickém konopí. Některé zemně (Švýcarsko, Itálie) jdou ještě dále a posunuli hranici obsahu THC na 0,6%, respektive 1%. Brzy k nim snad bude patřit i Česká republika.

I samotný Evropský parlament se vyslovil ve prospěch zvýšení hranice pro obsah THC v technickém konopí. To by výrazně ulehčilo pěstitelům, kteří mají problém udržet obsah THC ve svém konopí pod současnými limity. Obsah THC v rostlině mohou ovlivnit i věci, které nedokáže pěstitel ovlivnit jako je prostředí a genetika.

CBD vs CBG: Sekundární účinky

CBD a CBG mají podobné i vedlejší účinky. Ačkoli nejsou spouštěči úzkosti či paranoi ve vysokých dávkách a ani se jimi nelze předávkovat, mohou způsobit různé mírné nechtěné reakce jako je únava, průjem, suchost v ústech a změny v chuti k jídlu.

V současné době je známé, že CBD dokáže interagovat s širokým spektrem farmaceutických látek skrze spolupráci s ledvinovými enzymy zodpovědnými za jejich metabolizaci. U CBG je tento výzkum stále v plenkách a tak není jasné, jak CBG interaguje s léky, vitamíny ani jinými doplňky stravy.

Nejlepší feminizovaná semena s vysokým obsahem CBG

CBG Zerodue

Vytvoření odrůd s vysokým obsahem CBG, jako je Zerodue, bylo možné díky pečlivé práci s genetikou a současné popularizaci tohoto kanabinoidu. CBG semínka s vysokým obsahem kanabigerolu umožní levnější výzkum a snazší extrakci CBG pro další studie. CBG je nejdražším známým kanabinoidem a to právě kvůli jeho složité extrakci v souvislosti s jeho nízkou koncentrací v marihuaně.

CBG Zerodue je křížencem známé CBD Critical XXL a italské genetiky použité k výzkumu s cílem vytvořit indika-dominantní hybrid s obsahem CBG až 10% a obsahem THC okolo 0,11%THC. Tato kombinace zajišťuje fyzickou relaxaci bez rauše, díky čemuž je ideální odrůdou pro osoby obávající se psychoaktivních účinků konopí.

Kromě toho CBG Zerodue vykazuje svůj původ v CBD Critical XXL v podobě krátkého květenství a bohaté sklizni. Palice mají zemité a citrusové aroma doprovázené ovocnými chutěmi. Bezpochyby se jedná o revoluční odrůdu, kterou by měl vyzkoušet každý.

Nejlepší feminizovaná semínka s vysokým obsahem CBD

CBD Northern lights

CBD Northern lights

Jedna z nejikoničtějších genetik existujících i v CBD variantě v katalogu Seedstockers! CBD Northern Lights byla vytvořena našimi šlechtiteli pro získání odrůdy, která se snadno pěstuje, je vysoce produktivní a obsahuje hodně CBD a téměř žádné THC. Hodí se i pro pěstitele-začátečníky a je velmi odolná vůči problémům, které mohou vyvstat při pěstování na zahradě. Jedná se navíc o rychle kvetoucí genetiku, která vyžaduje 7-8 týdnů květenství a poté si můžete užívat zralých voňavých palic. Ty voní kořeněně se sladkým pozadím se zemitými a borovicovými tóny, což vyplývá z bohatého terpenového profilu. Díky nízkému obsahu THC pod 0,5% si může téměř každý užívat zmíněné chutě a vůně a přitom nepociťovat žádný psychoaktivní efekt. Užijete si pouze plný rozsah terapeutického účinku CBD.

CBD Critical XXL

Další z odolných a snadno pěstovatelných odrůd produkujících nadprůměrné množství palic je CBD Critical XXL. Tato vynikající a chutní odrůda byla vytvořena spojením fenotypu F12 naší oblíbené BCN Critical XXL (vyvážená fúze mezi Kritikal Bilbo, Critical+ a Critical Mass) a certifikovaného technického konopí z Evropy. Výsledkem je nejproduktivnější CBD odrůda v našem katalogu s typickou kush chutí borovice doprovázené citrusovým aroma, kde jasně vládne citrón. Úroveň CBD zde může dosáhnout až 14%, zatímco se obsah THC pohybuje pod 0,5%. Celkově se jedná o excelentní marihuanu s báječnou chutí a bez psychoaktivního účinku.

CBD Critical XXL

Nejlepší samonakvétací semínka s vysokým obsahem CBD

CBD Critical XXL Auto

Milovníci odrůd s vysokým obsahem kanabidiolu si jistě oblíbí i samonakvétací verzi CBD Critical XXL, vytvořenou šlechtiteli Seedstockers spojením CBD Critical XXL a BCN Critical XXL Auto, což vedlo ke vzniku skvěle vyvážené odrůdy bez psychoaktivního účinku, s rychlým růstem a vysokou odolností. Patří rozhodně k rychle rostoucím rostlinám a vystačí si s 11 týdny a sklizeň je nadprůměrná. Tato odrůda obsahuje až 13% CBD a jen okolo 0,5% THC, takže nezpůsobuje téměř žádný rauš. Co se týče vůně, pak si užijete bylinné aroma a vskutku oldschool chuť plynoucí z odrůdy Critical. Pokud chcete získat hodně CBD za krátkou dobu, sáhněte po této odrůdě!

CBD 1:1 Silver Lime Haze Auto

Na závěr se dostáváme k dalšímu klenotu v kolekci Seedstockers: feminizované samonakvétací odrůdě s vyváženým obsahem THC a CBD v poměru 1:1, konkrétně okolo 9% od každého kanabinoidu. Tento poměr je v současné době nejpopulárnější mezi medicínskými uživateli. Důvodem je zde již několikrát zmíněný doprovodný efekt, kde se vzájemně ovlivňují jednotlivé účinky THC a CBD. CBD snižuje psychoaktivní účinky THC, čímž vzniká konopí díky kterému můžete fungovat, ale bude stále uklidňující. Genetika pochází ze spojení CBD Skunk Haze a Amnesia Auto. Fenotyp tvořící THC a CBD v poměru 1:1 byl následně stabilizován v samonakvétací odrůdu produkující bohaté množství palic s citrusovým aroma a příjemnou citronově-limetkovou příchutí. Jedná se o rychle rostoucí odrůdu a sklizně se dočkáte za 90 dní od vyklíčení. Její pěstování zvládnou i úplní začátečníci a všichni si užijí parádní odrůdu bohatou na CBD. Tím se tento kanabinoid dostane ke všem jednoduchým a efektivním způsobem.